Begeleiding en advies bij het schoolgaan

Iedere ouder heeft vast wel eens twijfel of vragen hebben over het schoolgaan van zijn kind, het kan gaan over problemen als achterblijven en mogelijke doublure of juist voorlopen op het onderwijsprogramma, boze buien, onvoldoende zelfvertrouwen, faalangst of met tegenzin naar school gaan. Vanuit de praktijk ga ik met u in gesprek over de hulpvraag en samen plannen we de voortgang.


Psycho-educatie en begeleiding aan kinderen met autisme

Kinderen met een aan autisme verwante stoornis beleven de wereld anders dan kinderen zonder autisme; het leggen en onderhouden van sociale contacten en het gefragmenteerd waarnemen van de omgeving zijn bijvoorbeeld aspecten waar kinderen in het dagelijkse leven last van kunnen hebben. Voor kinderen met ASS kan het goed zijn om vanaf de leeftijd 9 á 10 jaar over zichzelf te weten hoe zij zelf leren, denken en plannen. Dit kan door begeleiding of psycho-educatie te geven aan kind, ouders en andere belangrijke mensen in de omgeving, zoals de leerkracht of begeleider. Mensen in de directe omgeving van het kind leren dezelfde taal te spreken, waardoor het kind inzicht krijgt in hoe hij denkt en leert. Heuvelrug Orthopedagogiek kan eveneens advies geven over begeleiding in de klas.


CGT

Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapie waarin kind en ouders leren om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er aders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. Bij cognitieve gedragstherapie werk ik nauw samen met het kind en de ouders om tot verbetering van de klachten te komen. In de therapiesessies werken we met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreken we huiswerkopdrachten af om zelf buiten de sessies aan de problemen te werken.

Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen en jongeren met:

  • - gedragsproblemen
  • - angstklachten
  • - dwangklachten


Training 'lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'

Sinds januari 2016 ben ik gecertificeerd trainer van de training 'les geven aan getraumatiseerde kinderen', gebaseerd op het gelijknamige boek van Leony Coppens, Carina van Kregten en Marthe Schneijderberg. Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. De gevolgen van deze vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn over het algemeen ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Deze kinderen wordt vaak gediagnosticeerd met hechtingsproblematiek. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. Sommige kinderen zijn onrustig en kunnen zich niet concentreren omdat ze voortdurend alert zijn op gevaar. Andere kinderen maken zich juist zo onopvallend mogelijk omdat dat hun overlevingskansen heeft vergroot. Er zijn ook kinderen die door een schijnbaar kleine of voor anderen onbegrijpelijke aanleiding agressief reageren omdat hun hersenen nog in de vechtstand staan. Voor leerkrachten is dit gedrag vaak moeilijk te begrijpen.

Deze training biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.


Mindset

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk en geven niet op. Vreemd genoeg kan deze passie voor leren verdwijnen en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk af of verzetten ze zich tegen de opdracht.

Stap voor stap maakt het kind kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Aan de hand van de verhalen van Fixie en Growie leert het kind wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind voor zijn eigen doelen hoe hij kan leren denken zoals Growie bij thema's als de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en de Leerkuil.

Tijdsinvestering: In 7 lessen van circa 45 minuten maakt het kind stap voor stap kennis met de Mindssettheorie van Carol Dweck, deze training en is geschikt voor basisschoolkinderen vanaf ongeveer 7 tot 12 jaar.


Planningsvaardigheden ADHD

De training Zelf plannen is een effectieve methode om jongeren van 12 tot 17 jaar met ADHD planningsvaardigheden aan te leren, het is speciaal ontwikkeld voor jongeren met ADHD, omdat het voor hen vaak extra lastig is om hun (school) leven te plannen De training Zelf plannen helpt dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. Samen met gaan we allerlei nieuwe manieren om te leren plannen uitproberen, waarbij de jongere zelf kan aangeven wat wel en niet goed bij hem of haar past.

Tijdsinvestering: In acht individuele sessies worden stap voor stap samen met de jongere planningsvaardigheden aangeleerd en geoefend. De training bevat ook twee oudersessies. Daarnaast zijn optionele sessies toegevoegd om de jongeren en hun ouders te ondersteunen bij sociale problemen.