Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Heuvelrug Orthopedagogiek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Heuvelrug Orthopedagogiek niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heuvelrug Orthopedagogiek garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Heuvelrug Orthopedagogiek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Heuvelrug Orthopedagogiek links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Heuvelrug Orthopedagogiek worden aanbevolen. Heuvelrug Orthopedagogiek aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Heuvelrug Orthopedagogiek niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Heuvelrug Orthopedagogiek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heuvelrug Orthopedagogiek of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Heuvelrug Orthopedagogiek behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heb je vragen, stuur dan een e-mail.