Intelligentieonderzoek

Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar.

Introductie

Bestaat de indruk dat je kind beter zou kunnen presteren dan het nu laat zien? Is er een recente IQmeting nodig om deel te mogen nemen aan de Plusklas? Zou je kind mogelijk overvraagd kunnen worden op school?

Een intelligentieonderzoek kan bij kinderen van 4 tot 16 jaar afgenomen worden. Er zijn situaties waarin een intelligentieonderzoek nodig is om duidelijkheid te geven over sterke en zwakke (cognitieve) vaardigheden en het totale intelligentieniveau. Natuurlijk is intelligentie niet het enige dat het niveau van uw kind kan bepalen. Ook de concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en de taakaanpak spelen een rol. Belangrijk als je wilt weten waarom je kind minder goed meekomt op school dan verwacht, wanneer je kind mogelijk overstapt naar een school met speciaal (basis)onderwijs, of als er een vraag is over mogelijke hoogbegaafdheid of cognitieve beperking.

Een onderzoek plan ik 's ochtends, omdat de concentratie dan het best is. Het kan in mijn praktijk plaatsvinden, maar ook op school, omdat het bijvoorbeeld een vertrouwde omgeving is voor het kind. Na de afname van het onderzoek verwerk ik de scores en schrijf ik een verslag met daarin een analyse over sterke en minder goede vaardigheden. De onderzoeksrapportage bevat de behaalde scores en analyse van de resultaten van de afname van de WISC III nl of RAKIT-2. Daarnaast zijn er handelingsadviezen passend bij de hulpvraag uit het intakegesprek, die we tijdens het adviesgesprek bespreken. In overleg licht ik de resultaten en adviezen uit het onderzoeksverslag toe op de school van uw kind. Hierbij geldt een tarief van € 80.

  • Intakegesprek
  • Afname van de WISC III nl of RAKIT-2 van een dagdeel
  • Uitgebreide rapportage met observaties en resultaten
  • Adviesgesprek
  • Telefonisch consult school
  • De mogelijkheid om ook na een tijd te bellen met vragen over het onderzoek

Prijs: € 499,-

Indien er enkel een IQmeting overlegd moet worden aan een instantie of een zorgaanvraag (WLZ, PGB), is het mogelijk alleen een onderzoek te doen en enkel het scoreblad (RAKIT-2 of WISC III nl) te ontvangen, prijs € 300,- (Mocht er tijdens het onderzoek punten naar voren komen, waardoor een verslag mijn inziens noodzakelijk is, zal ik in overleg met ouders voor een verslag kiezen)


Direct aanmelden voor het Intelligentieonderzoek

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het intelligentieonderzoek.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van het kind

Reden van de aanmelding