Intelligentieonderzoek

Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar.

Introductie

Regelmatig komen er kinderen in de praktijk bij wie er vragen leven over het (onder)presteren op school, hun gedrag of het omgaan met andere kinderen. Zou je kind mogelijk overvraagd kunnen worden op school? Zouden problemen in het gedrag te maken kunnen hebben met de intelligentie en schooltaken?

Een intelligentieonderzoek kan bij kinderen van 4 tot 16 jaar afgenomen worden. Er zijn situaties waarin een intelligentieonderzoek nodig is om duidelijkheid te geven over sterke en zwakke (cognitieve) vaardigheden en het totale intelligentieniveau. Natuurlijk is intelligentie niet het enige dat het niveau van uw kind kan bepalen. Ook de concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en de taakaanpak spelen een rol. Belangrijk als je wilt weten waarom je kind minder goed meekomt op school dan verwacht, wanneer je kind mogelijk overstapt naar een school met speciaal (basis)onderwijs, of als er een vraag is over mogelijke cognitieve beperking.

Een onderzoek plan ik 's ochtends, omdat de concentratie dan het best is. Het kan in mijn praktijk plaatsvinden, maar ook op school, omdat het bijvoorbeeld een vertrouwde omgeving is voor het kind. Na de afname van het onderzoek verwerk ik de scores en schrijf ik een verslag met daarin een analyse over sterke en minder goede vaardigheden. De onderzoeksrapportage bevat de behaalde scores en analyse van de resultaten van de afname van de RAKIT-2. Daarnaast zijn er handelingsadviezen passend bij de hulpvraag uit het intakegesprek, die we tijdens het adviesgesprek bespreken.

  • Intakegesprek
  • Afname van de RAKIT-2 van een dagdeel
  • Uitgebreide rapportage met observaties en resultaten
  • Adviesgesprek
  • Telefonisch consult school (In overleg licht ik de resultaten en adviezen uit het onderzoeksverslag toe op de school van uw kind. Hierbij geldt een tarief van € 80,-).
  • De mogelijkheid om ook na een tijd te bellen met vragen over het onderzoek

Prijs: € 580,-

Indien er enkel een IQmeting overlegd moet worden aan een instantie of een zorgaanvraag (WLZ, PGB), is het mogelijk een onderzoek te doen en enkel het scoreblad te ontvangen, prijs € 300,- (Mocht er tijdens het onderzoek punten naar voren komen, waardoor een verslag mijn inziens noodzakelijk is, zal ik in overleg met ouders voor een verslag kiezen).


Direct aanmelden voor het Intelligentieonderzoek

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het intelligentieonderzoek.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van het kind

Reden van de aanmelding