Intelligentieonderzoek en observatie

Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar.

Introductie

Heeft de leerkracht wel eens gesproken over een wisselende taak-werkhouding van je kind? Zijn er op school vragen over de mate van aandacht en concentratie? Verandert het gedrag van je kind zodra het weer naar school gaat?

Als er vragen zijn rondom het functioneren op school, kan een intelligentieonderzoek met een aanvullende observatie op school nodig zijn. Tijdens het intelligentieonderzoek wordt, naast het denkvermogen, informatie verkregen over de taakaanpak, concentratie, hoe een kind met de tijd om gaat en hoe het na de instructie aan de slag kan.

Aanvullend is de schoolobservatie die meer informatie geeft over het de sociale omgang, algemeen functioneren van uw kind en over de begeleiding in de klas, om zo een gericht antwoord op de vraag te kunnen geven. Het is erg belangrijk dat het kind vooraf niet geïnformeerd wordt over mijn komst, zodat een zo reëel mogelijk beeld verkregen kan worden. Door de observatie vóór het onderzoek te laten plaats vinden, zal je kind mij niet herkennen tijdens de observatie. De schoolobservatie en intelligentieonderzoek vinden niet op dezelfde dag plaats.

De onderzoeksrapportage bevat de behaalde scores en analyse van de resultaten van de afname van de WISC III nl of RAKIT-2. De bevindingen uit de schoolobservatie worden hierbij meegenomen. Ook geef ik handelingsadviezen passend bij de vraag uit het intakegesprek, die we tijdens het adviesgesprek bespreken. In overleg licht ik aanvullend de resultaten en adviezen uit het onderzoeksverslag toe op de school van je kind. Hierbij geldt een tarief van € 80,-.

  • Intakegesprek
  • Schoolobservatie
  • Afname van de WISC III nl of RAKIT-2 van een dagdeel
  • Uitgebreide rapportage met resultaten en adviezen
  • Adviesgesprek
  • Telefonisch consult school
  • De mogelijkheid om ook na een tijd te bellen met vragen over het onderzoek

Prijs: € 730,-


Direct aanmelden voor het Intelligentieonderzoek en observatie

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het intelligentieonderzoek en observatie.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van het kind

Reden van de aanmelding