Intelligentieonderzoek Hoogbegaafdheid

Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar.

Introductie

'Mijn kind is anders dan andere kinderen' 'Mijn kind laat vervelend gedrag zien op school' en 'De leerkrachten vermoeden dat ons kind meer kan dan dat hij/zij laat zien'.

Een greep uit de veel gehoorde uitspraken van ouders van hoogbegaafde kinderen. Regelmatig komen er kinderen in de praktijk bij wie er vragen leven over het presteren op school en is een recente IQmeting nodig om deel te mogen nemen aan de Plusklas.

Een intelligentieonderzoek kan bij kinderen van 4 tot 16 jaar afgenomen worden. Er zijn situaties waarin een intelligentieonderzoek nodig is om duidelijkheid te geven over sterke en zwakke (cognitieve) vaardigheden en het totale intelligentieniveau. Natuurlijk is intelligentie niet het enige dat het niveau van uw kind kan bepalen. Ook de concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en de taakaanpak spelen een rol. Belangrijk als je wilt of er mogelijk sprake is over hoogbegaafdheid, ook wel hoogintelligent.

Een onderzoek plan ik 's ochtends, omdat de concentratie dan het best is. Het kan in mijn praktijk plaatsvinden, maar ook op school, omdat het bijvoorbeeld een vertrouwde omgeving is voor het kind. Na de afname van het onderzoek verwerk ik de scores en schrijf ik een verslag met daarin een analyse over sterke en minder goede vaardigheden. De onderzoeksrapportage bevat de behaalde scores en analyse van de resultaten van de afname van de RAKIT-2. Daarnaast zijn er handelingsadviezen passend bij de hulpvraag uit het intakegesprek, die we tijdens het adviesgesprek bespreken.

  • Intakegesprek
  • Kennismaking met het kind
  • Afname van de RAKIT-2 in één of twee dagde(e)len
  • Uitgebreide rapportage met observaties en resultaten
  • Adviesgesprek
  • Telefonisch consult of een gesprek met school
  • De mogelijkheid om ook na een tijd te bellen met vragen over het onderzoek

Prijs: € 680,-


Direct aanmelden voor het Intelligentieonderzoek Hoogbegaafdheid

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het Intelligentieonderzoek Hoogbegaafdheid.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van het kind

Reden van de aanmelding