Onderzoek executieve functies

Geschikt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar.

Introductie

Het is zó frustrerend als je ziet dat je kind telkens weer worstelt met simpele taken zoals het plannen en maken van huiswerk of opruimen. Of als je kind moeite heeft met het onthouden van informatie bij het uitvoeren van complexe taken door bijvoorbeeld afleiding of onvoldoende concentratie.

Je komt de term steeds vaker tegen: executieve functies. Maar wat wordt daarmee bedoeld? En wat hebben executieve functies te maken met gedrag en schoolprestaties? Executieve functies is een term die rechtstreeks vertaald is uit het Engels: executive functions, het Engelse 'execute' betekent eigenlijk uitvoeren of (gewoon) doen.

Executieve functies zijn denkprocessen in de hersenen die ervoor zorgen dat we ons gedrag in goede banen kunnen leiden (ofwel uitvoeren). Deze functies zorgen ervoor dat we adequaat kunnen functioneren: thuis, op school, op het werk en met vrienden. Het zijn de aanstuurfuncties van ons brein. Zonder executieve functies is doelgericht en sociaal gedrag niet mogelijk. We hebben ze dus hard nodig, die executieve functies.

In schoolsituaties zijn ze als het ware de motor achter werkhouding en concentratie. Lange tijd werd aangenomen dat het intelligentieniveau vooral het schoolsucces bepaalt, maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat zelfregulatie misschien nog wel belangrijker is. Immers, als je snel bent afgeleid, moeite hebt met stilzitten, niet weet waar je moet beginnen of moeite hebt met huiswerk plannen dan belemmert dit het leren van nieuwe stof.

Bij een onderzoek naar executieve functies kan wordt er aan de hand van vragenlijsten voor ouder(s) en leerkracht(en) gekeken naar de denkprocessen die het gedrag aansturen, zoals plannen en organiseren, werkgeheugen, inhibitie, emotieregulatie en flexibiliteit. Een observatie in de klas kan bijdragen aan het verkrijgen van informatie over de executieve functies en met name in het opstellen van de handelingsadviezen.

Onderzoek executieve functies:

  • Aanvullend bij een intelligentieonderzoek: vragenlijsten en handelingsadviezen € 199
  • Vragenlijsten, observatie in de klas en handelingsadviezen € 319
  • Aansluitend een coachingsgesprek met school over het toepassen van de adviezen: € 80 p/u


Direct aanmelden voor het onderzoek executieve functies

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het onderzoek executieve functies.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van het kind

Reden van de aanmelding